Fanfics de 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida) em English

Amor Difícil escrita por Jhennyfe

Fanfic / Fanfiction Amor Difícil
Em andamento
Capítulos 1
Palavras 218
Atualizada
Idioma English
Categorias 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida)
Gêneros Drama (Tragédia), Ficção Adolescente, Shoujo (Romântico), Suspense
Uma menina que está a procura do amor, Um dia ela acha um amor Mas não dá muito certo, Até acha seu amor ela passa por várias decepção amorosas
  • 1
  • 0

Ngày Mặt Trời Mọc :Hai Kiếp Thanh Xuân escrita por mollyttvn

Fanfic / Fanfiction Ngày Mặt Trời Mọc :Hai Kiếp Thanh Xuân
Em andamento
Capítulos 1
Palavras 1
Atualizada
Idioma English
Categorias 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida)
Gêneros Comédia, Ficção Adolescente, Shoujo (Romântico)
Mùa hạ!Rạng rỡ đến buồn ngủ! Mùa hạ,bài vở chất chồng! Mùa hạ,chia ly tất cả.
Kiếp này tớ tỏ tình với cậu, kiếp sau cậu tỏ tình với tớ!Và nếu ngày đó là 6/6,ở cánh đồng hướng dương,chắc chắn hôm ấy,một ngày nắng nhạt và không có mưa rơi!
-Hiểu Tranh!Có muốn đi xem hoa hướng dương nở không?
-Thật sao?Thế bao giờ hoa "Mặt Trời " nở?
-Mùa hạ tháng 6.
  • 0
  • 1

Aaaadddsss escrita por ZxUzumakiXz

Fanfic / Fanfiction Aaaadddsss
Terminada
Capítulos 1
Palavras 1
Atualizada
Idioma English
Categorias 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida)
Gêneros Misticismo, Musical (Songfic), Orange
asdaqdsdasdqqndnnnnnnsnms,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dqlpqdlkdqkqkdqkdqdjiqhdqhqdqgqhdqhqdnqjndqhdqbdqjkdqknbqdkjqdbjkqdqjqbdqqdkjdqkbjdqdqbkbkjjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvdasfafdqfiqfjqfjqfjqfjpppppppppppppppppoossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  • 0
  • 0

Falling stars escrita por Tejesh

Fanfic / Fanfiction Falling stars
Terminada
Capítulos 1
Palavras 200
Atualizada
Idioma English
Categorias 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida)
Gêneros Romance e Novela
What can be more joyful than loving a Girl with childish attitude. It was a pleasant surprise for a Mature Gentleman to fall in love with an exceptional girl who turned out to be a baby girl for the man she would die for. She and madness. He and maturity
:-*
  • 0
  • 0

Loving Bad escrita por sophia1190

Fanfic / Fanfiction Loving Bad
Em andamento
Capítulos 1
Palavras 1
Atualizada
Idioma English
Categorias 1 Litro de Lágrimas (Ichi rittoru no namida)
Gêneros Drama (Tragédia), Festa, Ficção, Policial, Violência
Loving Bad is about a girl named Emma Price who fell in love with a gang leader named Alex King. He is the most fierst gang leader and has the biggest gang in America. She goes to college and that s where she meets Alex.

Will he fell for Emma as she fell for him?
Does Alex have the heart and protect her from his enemies since they were spotted together?
  • 2
  • 0