Tópico Beyblade OC:

0 Respostas

AuntMilu

Usuário: AuntMilu
UniversalGirl
Administrador do Grupo
Beyblade Oc:

protagonistas:
??? ????? - Hiyoki Pureshita
??? ??? - Kakko Futojino
?? ?? ???? - Nei Nei Fayosa
?? ???? - Taichi Senta
?? ?? - Nena Hoka
???? - Omono Heiwa

antagonistas:
??????? - Hageshi Okami
??? ??? - Baita Hogawa
??? ?? - Momoku Nikushimi