Tópico TOUHOU OC

0 Respostas

AuntMilu

Usuário: AuntMilu
UniversalGirl
Administrador do Grupo
Touhou Oc:

???? - Kofun shita
?????? - Itazurana otoko
?????? - Kanashihitori
??????? - Totemo itazura
???? - Yoi fukushu
????? - Hageshi shindo
???? - Junsuina Mizu
??? - Kodomo Kane
????? - Shiawasena kofuku
?????? - Tsukiakarinoyoru
???? - Taiyo no hi
(...)

Touhou oc songs:

Kurutta yona dansu - dance como um louco