1. Spirit Fanfics >
  2. Membros >
  3. _TanTan

_TanTan

Nome: ✨☁
Cadastro:
Sǝ ǝn ʇıʌǝssǝ nɯ ɯnndo só ɯǝn, ʇndo sǝɹıɐ bobɐɓǝɯ. Nɐdɐ sǝɹıɐ o bnǝ é, doɹbnǝ ʇndo sǝɹıɐ o bnǝ não é. E, ɐo ɔonʇɹáɹıo, o bnǝ é, não sǝɹıɐ. E o bnǝ não sǝɹıɐ, sǝɹıɐ. Enʇǝndǝ? – Dıssǝ ɔɥɐdǝlǝıɹo ɯɐlnɔo.

❖ O мυи∂σ єѕтα тãσ тє∂ιαитє, Aℓι¢є qυєяσ ιя ρяσ тєυ ραíѕ...