Luigikorean

Nome: Luigi Korean
Sexo: Indisponivel
Localização: Indisponivel
Aniversário: Indisponivel
Cadastro:
I ♡ kpop.
I ♡ anime.
=3