~MoonLol

MoonLol
— Kasppbrak Cappuccino;
Nome: ❮ficwriter❯ ᵇᵒᵏᵘ ᶰᵒ ʰᵉʳᵒ | ᶜʳᵉᵉᵖᵖʸᵖᵃˢᵗᵃ | ᵇᵗᵒᵒᵒᵐ | ᵃᶰˢᵃᵗˢᵘ ᵏʸᵒᵘˢʰᶤᵗˢᵘ | @ᏦᎪsᏢᏢbᏒᎪᏦ /tia dos vácuos<3
Status: Usuário
Sexo: Feminino
Localização: Araxa, Minas Gerais, Brasil
Aniversário: Indisponivel
Cadastro:

~MoonLol - — Kasppbrak Cappuccino;
—ѳƬαઝષ ρ૯૨∂¡ઽઽα / ʙɛɴ, †ѳʙy ɛ ɛ.ʝ ʂãѳ ʍɛʋʂ ʙɛʙɛzɪɴʜѳʂ / ςAÞøÞє gA∩ђøџ џм єSÞAçø ∩ø мєџ ςøяAçãø / kąyąnԾ, wenʠy e รんiяԾ; wąiԲuร / ∂ivυℓgυє ρσr мρ
cøʍ υøcε̂ εu ĝαπhει α Ŧεlιcιδαδε ε ρεƦδι ø ʍεδø.
ᴱˢᶜʳᶤᵗᵒʳᵃ ᵈᵉˢᵈᵉ ²⁰¹⁶~
Σιjιяσυ dεикι тαмαкι

Toxic;

Postado

Toxic;

“— Baby, can't you see?
I'm calling
A guy like you
Should wear a warning
It's dangerous, I'm falling

Permalink Comentários (0)

Atualizações do Usuário

Usuário: ~MoonLol
de qualquer forma... até dia 24, quem sabe.
Usuário: ~MoonLol
se não voltar depois de dia 24 é definitivo.
Usuário: ~MoonLol
pensar se vou voltar ou não


Dados do Usuário

Facebook: https://www.facebook.com/sarahh.rodriguess.3?ref=bookmarks

Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/kasppbrakcappuccino

Twitter: https://twitter.com/KasppbrakC