1. Spirit Fanfics >
  2. Membros >
  3. JungHeePark

JungHeePark

Nome: •◦ೋ•◦ тaмιιн •◦ೋ•
Cadastro:
➻ ỮΜ РØỮĆØ ŞØβŘ€ ΜΞΜ⤵○°•

↪ɢօstօ ɖɛ օʊʋɨʀ ʍúsɨċa. ♪

↪aʍօ ċօռʋɛʀsaʀ (զʊaʟզʊɛʀ ċօɨsa). ❥

↪sօʊ tíʍɨɖa (ɖɛքɛռɖɛռɖօ ɖa sɨtʊaçãօ). ❀

↪sօʊ ʊʍa քɛssօa ɮastaռtɛ aռɨʍaɖa. ☯

↪aɖօʀօ ʟɛʀ ռօ ʍɛʊ tɛʍքօ ʟɨʋʀɛ. ❃

↪as ʋɛʐɛs to ɨռsքɨʀaɖa e ɛsċʀɛʋօ. ✎


➻ ĆØΜРŁ€Μ€ŇŦØ⤵○°•

“▫°•➵ aċɦօ ɮօʍ ռãօ ʍɛxɛʀɛʍ ċօʍ ɛʟɛs, օʊ ʋãօ sɛ ʋɛʀ ċօʍɨɢօ.(҂⌣̀_⌣́)

⚀ ɖօɨɖɨռ: @MaTeUsTOPZERA.

⚁ ɮɛɮɛʐɨռɦօ: @Jang-Hyung_-.

⚂ ғoғѧ: @PandaBambuBoo.

⚃ ɖєsєňһısţѧ: @Blueberryn.

⚄ mѧє: @Pamelavkook.

⚅ mѧňıňһѧ: @Cah_Chan.


˚♡⋆。➵ ʍք aɮɛʀta, ʄɨզʊɛ a ʋօռtaɖɛ (。・ω・。).


✵◎்۫۫➵ⓢⓘⓖⓞ.ⓓⓔ.ⓥⓞⓛⓣⓐ.


❝ ѵıѵɑ รɛɱ ɑʀʀɛpɛɳɗıɱɛɳţѳร ❞.

Atividades